1. Legal
 2. WLTP
ƏLAQƏ YARADIN
TƏQDİM EDİLİR

WLTP SINAQ PROSEDURLARI

Yanacağa qənaət üçün yeni sınaq üsulu.

1980-ci illərdən bəri Avropa yeni avtomobil emissiyaları və yanacaq qənaəti sınaqları Yeni Avropa İdarəetmə Dövründən (NEDC) istifadə edərək icra edilib. 2017-ci ilin 1 sentyabrından Dünya üzrə Aşağı Tonajlı Nəqliyyat Vasitələrinin Emissiyalarının Ahəngləşdirilmiş Sınaq Prosedurları (WLTP) adlı yeni sınaq təqdim edildi, məqsəd isə həm avtomobil alıcılarına, həm də sahiblərinə avtomobilin performansı haqqında daha realistik anlayış verməkdir.

NEDC-DƏN (YENİ AVROPA İDARƏETMƏ DÖVRÜ) WLTP-YƏ: NƏ DƏYİŞİR?

Avtomobil texnologiyasında irəliləyişlər və idarəetmə şərtlərində dəyişikliklər ilə 40 ilə yaxın yaşı olan NEDC idarəetmə dövrü əvəzlənir. Avtomobilin yanacaq sərfiyyatı və emissiyalarını hesablamaq və müqayisə etməyin daha dəqiq üsulunu sizə təklif etmək üçün yeni WLTP sınağı daha realistik sınaq şərtləri təqdim edir, beləliklə laboratoriya ölçüləri avtomobilin yoldakı performansını daha yaxşı əks etdirəcək.

WLTP SINAQLARINDAN GÖZLƏMƏLİ OLDUQLARIMIZ:

 • Sınaq Dövrü

  Real idarəetmə davranışının nümunəsi olan dinamik sınaqlar.

  İdarəetmə Mərhələləri

  Daha dinamik mərhələlər: 52% şəhər və 48% şəhərdən kənar.

  Orta və Maksimum Sürətlər

  Orta sürət 46.5 km/s (12.5 km/saat artım ilə), yüksək sürət isə 131 km/saata qaldırılıb.

  Sürət Dəyişiklikləri

  Hər bir avtomobilin müxtəlif, sabitdən fərqli sürət dəyişikliyi nöqtələri var.

 • Dövr Vaxtı

  Sınaq 30 dəqiqə davam edir, 10 dəqiqə artırıla bilər.

  Dövr Məsafəsi

  23.25 kilometr uzunluğunda, köhnə məsafədən iki dəfə çox.

  Şərti Avadanlıq

  Əlavə avtomobil seçimləri (CO2 və sərfiyyata təsir edən) nəzərə alınır.

  Sınaq Temperaturları

  Ölçülər indi 20-30&dər;C ilə müqayisədə (və CO2 dəyərləri 14&dər;C-yə düzəldilib) 23°C-də götürülüb.

DAHA MÜKƏMMƏL AYDINLIQ TƏQDİM EDİRİK

 

2017-ci ilin sentyabrı və 2018-ci ilin sentyabrı arasında bütün yeni avtomobillər WLTP sınaq proseduruna (aşağı tonajlı kommersiya avtomobilləri bir il sonra əməl etməlidir) uyğunlaşmalı olacaq. Lexus üçün WLTP-yə əsasən sertifikatlaşdırılan ilk model 2017-ci ilin 4-cü rübündə RC F olmuşdur.

Lexus-da biz müştərilərimizi yanacaq qənaəti və emissiyalarının hesablanması üçün daha dəqiq əsas ilə təmin edəcək WLTP dəyişikliyinə açığıq. Təmiz mobillikdə lider kimi biz istixana qazları emissiyasını azaltmaqda öz dəyərini sübut etmiş hibrid kimi texnologiyalar istehsal etməklə və daha az karbonlu cəmiyyətə irəliləməkdə kömək edərək ətraf mühitə uyğun avtomobillərin necə hazırlanmasını araşdırmağa onilliklər sərf etmişik.

"HİBRİD GÜC AQREQATI PROQRAMIMIZIN TƏMƏLİDİR VƏ 2010-CU İL MÜQAYİSƏDƏ 2050-Cİ İLƏ QƏDƏR NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN KARBON EMİSSİYALARINI 90%-Ə QƏDƏR AZALTMAQDA BİZƏ KÖMƏK EDƏCƏK."

Toyota Motor Avropanın Prezidenti və İcraçı Direktoru Dr. İohan Van Zil

 

GÜNDƏLİK SINAQLAR, REALİSTİK NƏTİCƏLƏR

Yeni WLTP sınaqları laboratoriya ölçülərinin indi gündəlik həyat tərzində üzləşə biləcəyiniz vəziyyətləri daha yaxşı əks etdirməsini təmin edəcək. Bu o deməkdir ki, yeni avtomobillər üçün göstərilən yanacaq sərfiyyatı və emissiya dəyərləri əslində nail olmaq istədiyinizin daha yaxşı təqdimatıdır.

HƏLƏ DƏ SUALLARINIZ VAR?

Xeyr, faktiki yanacaq sərfiyyatınız eyni qalacaq, lakin ola bilər ki, avtomobiliniz daha ciddi WLTP sınaq dövrünə görə yüksək rəsmi CO2 dəyəri və yanacaq sərfiyyatına malik olsun – müşahidə etdiyinizə yaxın sayılır.

NEDC kimi WLTP laboratoriya testidir. İdarəermə üslubları və şərtləri dəyişdiyi üçün rəsmi dəyərlər və müştərinin əldə etdiyi dəyərlər arasındakı müəyyən fərqlilik mümkündür.

Keçid vaxtı üçün (2020-ci ilin sonuna qədər) NEDC dəyərləri hələ də WLTP dəyərlərinə paralel şəkildə yaradılacaq. Köhnə NEDC proseduru daha istifadə edilə bilmədiyi üçün qaydalar "korrelasiya icrası" vasitəsilə WLTP CO2 dəyərlərinin NEDC-ekvivalent dəyərlərə geri tərcümə olunmasını tələb edir. Bu, ya Avropa Kommissiyası tərəfindən hazırlanmış simulyasiya alətindən, yaxud fiziki yenidən yoxlamadan istifadə edərək icra ediləcək, bu isə avtomobiliniz üçün daha yüksək CO2 dəyərləri ilə nəticələnə bilər, çünki bu, NEDC-nin (WLTP-yə əsasən) yenilənmiş versiyası olacaq.

Bəli, WLTP həmçinin karbon monoksid (CO), hidrokarbonatlar (HC) və nitrogen oksidləri (NOx) və zərrəcikləri (PM/PN) kimi cismləri ölçmək üçün istifadə edilir.

WLTP sertifikatlaşdırması sərnişinlərin avtomobillərindən bir il sonra 1 sentyabr 2019-cu ildən bütün aşağı tonajlı kommersiya nəqliyyat vasitələri (Kateqoriyalar N1 (ii), N1 (iii) və N2) üçün məcburi olacaq.