1. Legal
ƏLAQƏ YARADIN

SAYT SİYASƏTİ

Lexus saytına daxil olmaqla və istifadə etməklə siz heç bir istisna hal və ya şərt olmadan bu siyasəti qəbul etmiş olursunuz. Buna görə Lexus saytına girişiniz bu siyasətə, həmçinin bütün müvafiq qanunlara uyğun olmalıdır.

© Müəllif hüququ “Toyota Motor Europe” ("TME") şirkətinə məxsusdur

MÜNDƏRİCAT

”Lexus”-un saytında Lexus məhsullarına və Lexus təbliğat proqramlarına dair məlumatlar verilmişdir. Saytda verilmiş Lexus məhsullarının satışı ancaq Avropa ölkələri üçün nəzərdə tutulur və qeyd olunmuş təbliğat proqramları isə yalnız həmin proqramda xüsusi olaraq göstərilmiş ölkələr üçün təklif olunur.

Bu sayta daxil edilmiş bütün məlumatlar yalnız məlumat xarakterlidir. Bu saytdan əldə etdiyiniz məlumat Lexus satış məntəqəsindən və ya təmir ustasından aldığınız məlumat qədər etibarlı hesab olunmur

Saytdakı məlumatların mümkün qədər əhatəli verilməsi nəzərdə tutulub. Bununla belə, TME-in istənilən vaxt xəbərdarlıq etmədən modellərə, avadanlığa, texniki şərtlərə və təkliflərə dəyişiklik etmək hüququ var.

”LEXUS” MƏHSULLARININ QİYMƏTİ

Lexus şirkətinin saytında verilmiş qiymətlər ancaq məlumat xarakterlidir və Lexus məhsullarının satış qiymətini ifadə etmir. Qiymətlər təklif edilən pərakəndə satış qiymətləridir və Lexus-un səlahiyyətli dilerinin faktiki satış qiymətlərindən fərqli ola bilər. Lexus məhsulunun alışı fərdi satış müqaviləsində nəzərdə tutulmuş şərt və müddəalara uyğun olmalıdır.

YANACAQ İSTEHLAKI VƏ CO2 EMİSSİYASI

Saytda verilmiş bütün yanacaq istehlakı və CO2 qazının miqdarı nəzarət edilən mühitdə, 80/1268/EEC saylı Direktivə, o cümlədən ona edilmiş əlavə və dəyişikliklərə uyğun olaraq və əsas istehsalat avtomobili əsasında ölçülmüşdür. Əsas nəqliyyat vasitəsi haqqında əlavə məlumat üçün, yaxud belə avtomobili almaqda maraqlı olduğunuz halda, Lexus-un səlahiyyətli yerli Satış Nöqtənizə müraciət edin. Avtomobilinizin yanacaq sərfi və buraxdığı CO2 qazının miqdarı ölçülmüş kəmiyyətlərdən fərqlənə bilər. Avtomobili idarəetmə forması, eləcə də, digər amillər (məsələn yol şəraitləri, tıxac, avtomobilin vəziyyəti, quraşdırılmış avadanlıq, yük, sərnişinlərin sayı, ...) avtomobilin yanacaq istehlakının və buraxılan CO2 qazının miqdarının müəyyən edilməsində iştirak edir.

“COOKİE” TEXNOLOGİYASINDAN İSTİFADƏ

TME sizin Lexus saytında keçdiyiniz yolu izləmək, istifadəçilərin fəaliyyətini qeydə almaq və saytı təkmilləşdirərək, daha da faydalı etmək üçün “cookie” texnologiyasından istifadə edir. TME bu texnologiya vasitəsilə ayrı-ayrı istifadəçilərə dair məlumatları qeydiyyata almır, odur ki, sizin haqqınızda heç bir məlumat saxlanılmır, yaxud istifadə olunmur. Qeyd edək ki, brauzerinizin parametrlərini dəyişməklə kukiləri və ya onlarla bağlı göndərilən xəbərdarlıqları qəbul etməyə bilərsiniz. Kukilərin istifadəsi haqqında əlavə məlumat üçün kuki səhifəmizi ziyarət edin.

ŞƏXSİ MƏLUMAT/İSTİFADƏÇİNİN DAXİL ETDİYİ MƏLUMATLAR

TME şirkətinə Lexus saytı vasitəsilə təqdim etdiyiniz hər bir şəxsi məlumat TME tərəfindən sizə təqdim edilən xidmətləri təkmilləşdirmək üçün istifadə ediləcək. TME şəxsi məlumatların təhlükəsiz şəkildə toplanması, ötürülməsi və saxlanması prosesini məlumatların xüsusiyyətinə uyğun olaraq həyata keçirəcək. TME sizin şəxsi məlumatlarınızdan arzuedilməz mesaj, ya da məlumat məqsədi ilə istifadə etməyəcək və ya sizin razılığınız olmadan həmin məlumatları üçüncü tərəfə ötürməyəcək.

TME Lexus saytına istifadəçilər tərəfindən daxil edilən məlumata nəzarət etmək və/yaxud onları nəzərdən keçirmək öhdəliyini və məsuliyyətini daşımır. Lakin TME-in vaxtaşırı olaraq belə istifadəçi məlumatını nəzərdən keçirmək və heç bir əsaslandırma vermədən onları saytdan silmək hüququ var.

MÜƏLLİF HÜQUQLARI HAQQINDA MƏLUMAT

Bu saytın bütün məzmunu müəllif hüququ ilə qorunur. Bu saytda verilmiş məlumatlardan, mətndən, şəkillərdən və ya qrafik təsvirlərdən yalnız şəxsi, qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə edə bilərsiniz, lakin TME şirkətinin ilkin yazılı razılığı olmadan hər hansı bir məqsəd üçün onların tam şəkildə və ya bir qisminin surətinin çıxarılmasına, dəyişdirilməsinə, ötürülməsinə, lisenziyalaşdırılmasına və ya nəşrinə icazə verilmir.

TİCARƏT NİŞANLARI

Bu saytda verilmiş bütün ticarət nişanları, loqolar və xidmət nişanları Yaponiyanın Toyota Motor Korporasiyasının, TME şirkətinin və ya üçüncü tərəflərin mülkiyyətidir. Siz, Toyota Motor Korporasiyasının, TME şirkətinin və ya üçüncü tərəfin yazılı icazəsi olmadan onlardan hər hansı üsulla istifadə edə, yükləyə, surətini çıxara və ya paylaşa bilməzsiniz.

HİPERKEÇİDLƏR

Lexus saytından saytla əlaqəsi olmayan digər internet saytlarına hiperkeçid ilə birbaşa keçə bilərsiniz. TME belə hiperkeçid ilə keçilən internet səhifəsində olan məlumatın dəqiqliyinə, tamlığına və ya orijinallığına heç bir zəmanət və ya təminat vermir və bu kimi internet səhifələrinə giriş üçün özünüz məsuliyyət daşıyırsınız.

DƏQİQLİYƏ ZƏMANƏT VERİLMİR

TME bu sayta verilən məlumatların düzgün olması üçün bütün mümkün səyləri göstərsə də, həmin məlumatların dəqiqliyə zəmanət verilə bilməz və TME bu saytda verilmiş hər hansı bir məlumatın dəqiqliyinə, tamlığına və ya orijinallığına görə heç bir məsuliyyət daşımır. Bu sayt və saytda verilmiş bütün məlumatlar və materiallar sizə "olduğu kimi" təqdim edilir və orada verilmiş məlumatın dəqiqliyinə heç bir zəmanət verilmir.

MƏSULİYYƏTİN MƏHDUDLAŞDIRILMASI

TME Lexus saytına daxil olmağınızdan və ya onun istifadəsindən birbaşa, dolayı, təsadüfi və məntiqi olaraq yaranan zərərə, o cümlədən, kompüter avadanlığına təsir edən virusların və ya Lexus saytından aldığınız məlumatın sizə vurduğu zərərə görə heç bir məsuliyyət daşımadığını xüsusi qeyd edir.

SİYASƏTİN YENİLƏNMƏSİ

TME, bu siyasəti biznes tələblərinə uyğun olaraq istənilən vaxt yeniləmək hüququna malikdir, beləliklə, TME sizi vaxtaşırı olaraq bu səhifəyə baş çəkməyə və siyasəti yoxlamağa dəvət edir.