1. Discover Lexus
  2. Design
  3. Pioneering spirits
ƏLAQƏ YARADIN
DİZAYN

YENİLİKÇİ RUHLAR

Qədim ənənədən yeni incəsənət nümunəsinin yaradılması.

İnsanlar lap ilk vaxtlardan taxtadan sənət əsərləri düzəltmişlər, çox vaxt maraqlı olduqları kimi həm də sadə əsərlər olmuşdur, lakin mürəkkəb Yapon Yosegi sənəti bu qayda üçün ən məşhur istisnadır.

400 ildir ki, təcrübədən keçirilən və həmçinin yapon taxta mozaika işi adlanan dekorativ taxta sənətkarlığının belə incə və zəhmət tələb edən forması iynə ucu qədər dəqiqlik ilə müxtəlif rəngli taxta hissələr və teksturaların kompleks mozaik nümunələr kimi düzülməsindən ibarətdir.

Bu, yüksək dərəcəli bacarıq və təcrübə tələb edən xüsusi mürəkkəb prosesdir, bu isə o deməkdir ki, bu nadir incəsənət növünün məşhurluğu keçən əsr ərzində bir qədər azalıb.

Ancaq bir şəxs sadəcə qədim Yosegi incəsənətini tətbiq etməyə deyil, həm də ona müasir üslub vermək və onun gözəlliyini dünyada tanıtmaqda qərarlıdır.

Ken Ota Yosegi taxta hazırlama sənətinin müasir ustası kimi məşhurdur və o, innovasiyaya açıq olduğu üçün illər ərzində mükəmməlləşmiş ənənəvi üsullara hörmətlə yanaşaraq, sənətkarlığının ehtiraslı səfiridir.

Yoseginin yarandığı yer olan Hakon, Yaponiyada emalatxanada işləyən Ken Ota belə izah edir: "Mən ənənəni davam etdirmək və qorumaq istəyirəm". "Bunu etmək üçün mən dəyişməli və innovativ olmalıyam. "Başqasını təqlid etmək və ya başqa birisi tərəfindən təqlid edilmək" problem deyil, əsas odur ki, öz orijinallığının arxasınca gedəsən."

YOSEGİNİN YARANDIĞI YER OLAN HAKON, YAPONİYADA EMALATXANADA İŞLƏYƏN KEN OTA BELƏ İZAH EDİR: "MƏN ƏNƏNƏNİ DAVAM ETDİRMƏK VƏ QORUMAQ İSTƏYİRƏM". "BUNU ETMƏK ÜÇÜN MƏN DƏYİŞMƏLİ VƏ İNNOVATİV OLMALIYAM. "BAŞQASINI TƏQLİD ETMƏK VƏ YA BAŞQA BİRİSİ TƏRƏFİNDƏN TƏQLİD EDİLMƏK" PROBLEM DEYİL, ƏSAS ODUR Kİ, ÖZ ORİJİNALLIĞININ ARXASINCA GEDƏSƏN."

Ken Ota, Yosegi taxta sənətkarı

Yosegi sənət əsərləri o qədər bənzərsiz və mürəkkəbdir ki, onların kütləvi istehsalı mümkün deyil və hər əl ilə hazırlanan əşya üçün seçilən taxta demək olar ki "imza" kimi sənətkarın üslubu və zövqünü yaxından əks etdirir.

Sənətini mükəmməlləşdirmək üçün əvvəlcə Saitamada politexnik məktəbdə, daha sonra isə Odavarada məşhur Kiro Emalatxanasında bir neçə il təlim keçmiş Ota şəxsən Hokkaydodan Okenavaya qədər Yaponiyada gəzərək axtardığı 25 müxtəlif növ taxta seçimindən əsərlər yaradır.

Onun gündəlik tələb olunan əşyalar (qutular, sinilər və bardaq altlıqları daxil olmaqla) üçün istifadə etdiyi taxta belə, sadəcə baza material olmaqdan daha artıqdır və o, hər detalı qiymətləndirir və dəyərləndirir.

 

O deyir: "Mən taxta hazırlama prosesində kəsilən ağacların ömrünə hörmət etmək istəyirəm". "Bu, digər məsələlərdə də eynidir, lakin mən əldə etdiyimə minnətdar olmaq istəyirəm. Hər bir taxtanın ifadələrin azadlığı və mümkünlüyünə imkan yaradan öz bənzərsiz forması və qarışığı var, bu isə onun cazibədarlığına səbəb olur.

Yoseginin ən fərqli xüsusiyyətlərindən biri odur ki, o, həddindən artıq vaxt aparandır və ustalıq baxımından qeyri-adi səbr tələb edir, bu isə öz növbəsində yaşadığımız sürətli rəqəmsal dünyada fərqlilikdir. Yet Ota işinin tələb etdiyi zəif sürətdən narahat deyil və onu sənətkar kimi işinin dərinliklərini kəşf etmək üçün fürsət kimi dəyərləndirir.

O deyir: "Vaxt önəmli deyil". "Mən içimdə olanları yalnız belə ifadə edə bilirəm."

QƏDİM ƏNƏNƏDƏN YENİ İNCƏSƏNƏT NÜMUNƏSİNİN YARADILMASI

Lexus innovasiya və yüksək keyfiyyətli ustalıq üzrə coşğuludur. Təbii taxtanın yeni mürəkkəb naxışlara çevrilməsinin bu qeyri-adi üsulunu qeyd edərək, Lexus ənənə və texnologiyanın incə qarışımına davam edən sadiqliyini daha da gücləndirir.