LEXUS-U KƏŞF EDİN

TEXNOLOGİYA

Biz texnologiyanı yaradılış üçün katalizator kimi görürük. Biz qabaqcıl innovasiyaların mövcud forması ilə kifayətlənmir, onları yeni və yaradıcı fikirlər ilə daha da zənginləşdiririk.

GÖZLƏNİLMƏZ TƏTBİQLƏRİ KƏŞF EDİN

Bizim texnologiyaya yanaşmamız sabit deyil, hər zaman dinamik olmuşdur. Biz texnologiyaları yeni uğurun başlanğıcı kimi görürük. Yaradıcı ideyalar əsasında daim yeni layihələr cızır, ən son nailiyyətlər üzərində çalışır və onları daha da təkmilləşdiririk.

 • 
 

 
  technology hub innovation with imagination

  TEXNOLOGİYA

  YARADICI FİKİRLƏR ƏSASINDA İNNOVASİYALAR

  Biz qabaqcıl texnologiyadan daha artığına sahibik. Cəsur ideyalarımızın reallaşmasında və nəqliyyat vasitələrimizin inkişafında biz qabaqcıl texnologiyalardan istifadə edirik.

 • TEXNOLOGİYA

  AĞILLI İDARƏETMƏ DƏSTƏYİ

  LSS+ təhlükəsizlik sistemi öz ağıllı və intuitiv funksiyaları ilə təhlükəsizliyinizi təmin edir, idarəetməni asanlaşdırır və sürücüdə əminlik hissi yaradır.

 • 
 

 
  technology hub pioneering technology

  TEXNOLOGİYA

  YENİLİKÇİ TEXNOLOGİYA

  İdarəetmə səriştəsi daim inkişafdadır və yeni yollarla inkişaf edir. Biz idarəetmə səriştəsini yeni texnologiyalar sayəsində təkmilləşdiririk. Gələcək bizimdir.

 • 
 

 
  technology hub hybrid engineering

  TEXNOLOGİYA

  HİBRİD MÜHƏNDİSLİYİ

  İnanılmaz səmərəlilik. Daha az emissiya. Səmərəli güc. Güzəştə getməyən lüks idarəetmə səriştəsi. Qabaqcıl hibrid texnologiyamız innovasiyanın ön sıralarında yer alıb.

 • 
 

 
  technology hub premium specification

  TEXNOLOGİYA

  PREMİUM SPESİFİKASİYA

  Texnologiyanın yeni olması kifayət etmir. O, həmçinin, ən yüksək tələblərə də cavab verməlidir. Siz Lexus modellərində qabaqcıl innovasiya ilə lüksün vəhdətini görəcəksiniz.