İNTERAKTİV SAATA QAYIDIN
PARLAQ ƏQİQ

YENİ RƏNG ƏLAVƏLƏRİ İLƏ TANIŞ OLUN

PARLAQ ƏQİQ

ABŞ-ın Antilop Kanyonunun qumdaşından ilhamlanan rəng buludlu səmaların altındakı qırmızı yeri xatırladan tünd qırmızımtıl narıncıdan günəş işığı düşərkən parıldayan metallik qızılıya dəyişir.

TORPAQ XAKİSİ

YENİ RƏNG ƏLAVƏLƏRİ İLƏ TANIŞ OLUN

TORPAQ XAKİSİ

Torpaq kütlələrinin yerini dəyişməsi kimi təbiətin gücünü əzəmətli dağlar, dərin yarğanlar və yüksələn qayaların yaradılması kimi heç nə ifadə etmir. Torpaq Xakisi real dünyanın heyranedici parlaq nöqtələri və tünd sakit kölgələrini əks etdirir.

SƏMA MAVİSİ

YENİ RƏNG ƏLAVƏLƏRİ İLƏ TANIŞ OLUN

SƏMA MAVİSİ

Gecə düşdükcə səma minlərlə ulduzun zərif işığı ilə parıldayır. Səma Mavisi rəngi üzərində işıq parıldayan zaman işıldayan və cəlbedici kiçik şüşə dənəciklərindən istifadə etməklə təəccüb hissi yaradır.