YENİ ÜFÜQLƏR

TAM YENİ UX İLƏ TANIŞ OLUN

Canlı şəhər həyat tərzinin tələblərinə cavab vermək üçün mükəmməl şəkildə uyğunlaşdırılmış yeni krossover növü ilə tanış olun. Şəhər kəşfiyyatçıları şəhərin daxili mənzərəsini kəşf etdikcə təhlükəsiz idarəetmə ilə yanaşı, güclü çeviklikdən zövq alacaq.


 

 
  2018 lexus ux design background 1920

İNTELLEKTUAL DİZAYNI SINAQDAN KEÇİRİN

Yeni Lexus UX-in hazırlanması eleqantlıq ilə çevikliyin ahəngdar birləşməsini bir araya gətirmək fürsəti oldu.


 

 
  2018 lexus ux design background 1920

YENİ RƏNGLƏRİN PARLAQLIĞI


 

 
  2018 lexus ux interactive craftsmanship bg 1920

YAPON USTALIĞI

Hər Lexus "Omotenaşi", yəni yapon qonaqpərvərlik sənətini əks etdirərək hər detala incə diqqət ilə ənənəvi üsullardan istifadə edərək hazırlanıb. Hər ehtiyac problemsiz proqnozlaşdırılıb və təslim edilib.


 

 
  2018 lexus ux interactive craftsmanship bg 1920

 

 
  2018 lexus ux interactive engawa bg 1920

DAXİLİ HİSSƏ İLƏ XARİCİ MÜHİTİN GÖRÜŞDÜYÜ MƏKAN

UX avtomobilinin dizaynı daxili və xarici hissə arasındakı sərhədlərin qüsursuz birləşdiyi "enqava" yapon memarlıq konseptindən ilhamlanıb. Siz dərhal açıq, həm də təhlükəsiz hiss etdirən dəbdəbəli, sürücü yönümlü mühitə daxil olacaqsınız.


 

 
  2018 lexus ux interactive engawa bg 1920
"QÜSURSUZ DAVAMLILIQ ÜÇÜN EKSTERYER İLƏ İNTERYER ARASINDAKI SƏRHƏDDİ ARADAN QALDIRMIŞIQ. BUNA "ENQAVA"-DA RAST GƏLMƏK OLAR. ƏNƏNƏVİ YAPON MEMARLIĞINDA: KORPUSDAN XARİCƏ QƏDƏR UZANAN SƏCİYYƏVİ TAXTA KEÇİD YOLU."
KAKO SAN, BAŞ MÜHƏNDİS

 

 
  2018 lexus ux interactive technology bg 1920

HƏQİQİ YARADICI TEXNOLOGİYA

Bizim üçün texnologiya təxəyyülsüz heç nədir. Yeni Lexus UX avtomobili təkmil avadanlıq və xüsusiyyətlər vasitəsilə sizi təəccübləndirmək və sizin üçün yeni təcrübələr təklif etmək məqsədilə bu yanaşmanı necə tətbiq etməyimizin mükəmməl nümunəsidir.


 

 
  2018 lexus ux interactive technology bg 1920

 

 
  2018 lexus ux interactive engineers bg 1920

YENİ LEXUS UX BAŞ DİZAYNERİ İLƏ TANIŞ OLUN

Yeni Lexus UX Baş Dizayner Kako Sanın liderliyi və baxışı vasitəsilə yaradılıb. Onun məqsədi güclü və dözümlü, eyni zamanda cazibədar şəkildə hazırlanmış və möhkəm yeni krossover növü yaratmaq idi.


 

 
  2018 lexus ux interactive engineers bg 1920
"YENİ LEXUS UX AVTOMOBİLİNİN HAZIRLANMASINDA MÜHAKİMƏ VƏ QÜRUR HİSSİ İLƏ İŞLƏMƏK İŞİN BAŞLANĞICINDAN MƏNİM ARZUM İDİ. ORİJİNAL DİZAYN VASİTƏSİLƏ ƏVVƏLKİ KROSSOVER SUVLARDA GÖZLƏNİLMƏYƏN YENİ DƏYƏR YARATMAQ İSTƏYİRDİM. VƏ BELƏ HEÇBEKƏ UYĞUN MÖHKƏMLİK VƏ NƏFƏSKƏSƏN PERFORMANSI REALLAŞDIRA BİLMƏK MÜHÜM İDİ."
KAKO SAN, BAŞ MÜHƏNDİS

Next steps