2021 lexus ls specs hero

SİZƏ MÜNASİB LS MODELİNİ TAPIN

LS KOMPLEKTASİYA VƏ SPESİFİKASİYALARI

Mövcud komplektasiyalar: 10

LS MODELİNİN ÖZƏLLİKLƏRİ

Yuxarıdakı seçimləriniz əsasında aşağıda seçilmiş LS sinfi üçün standart təchizat, tam texniki spesifikasiya və ölçülər haqqında məlumat verilib. Bu sinif haqqında hər şeyi öyrənin və onun sizin üçün münasib LS sinfi olmasından əmin olun.

Standart təchizat
Spesifikasiya
Ölçülər
    LS Front Dimensions Image
    LS Top Dimensions Image
    LS Rear Dimensions Image
    LS Side Dimensions Image